Prawo teoretycznie obowiązujące w Polsce:

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) – Złożone do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r.

wpim_arg_Deklaracja Praw Człowieka Artykuł 25 1600px

Artykuł 25
Każdy obywatel ma prawo i możliwości, bez żadnej dyskryminacji, o której mowa w artykule 2, i bez nieuzasadnionych ograniczeń:

a) uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli;

b) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w rzetelnych wyborach, przeprowadzanych okresowo, opartych na głosowaniu powszechnym, równym i tajnym, gwarantujących wyborcom swobodne wyrażenie woli;

c) dostępu do służby publicznej w swoim kraju na ogólnych zasadach równości.

Ordynacja wyborcza w wyborach do Sejmu stawia polskim obywatelom dwie zapory systemowe dla ich wolnego udziału w życiu politycznym własnego kraju. Są to:

  1. Przymus rejestracji wyłącznie wieloosobowych list kandydatów o charakterze partyjnym, który wyklucza obywateli niezależnych i bezpartyjnych z aktywnego współuczestnictwa w wyborach do Sejmu.
  2. 5%-wy próg wyborczy w skali całego kraju stosowany wobec okręgowych list kandydatów, który eliminuje z życia politycznego kraju obywateli zrzeszonych lokalnie pragnących zgłaszać własnych kandydatów na posłów w swoich rodzimych okręgach wyborczych.

Wnioski:

  1. W Polsce nie ma rzeczywistej demokracji, lecz panuje de facto dyktatura scentralizowanych nomenklatur partyjno-medialnych, która zawłaszczyła sobie monopol na skuteczne wprowadzanie własnych kandydatów do Sejmu.
  2. Tym samym w Polsce pogwałcono elementarne zasady demokracji — zwłaszcza zasadę powszechności, równości i wolności wyborów — jak również konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie oraz podpisany przez Polskę Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.
  3. Naród Polski został zapisami ordynacji wyborczej ubezwłasnowolniony, tracąc suwerenność i władzę zwierzchnią nad własnym państwem. Obywatele polscy są pozbawieni możliwości swobodnego, oddolnego wyboru swoich autentycznych przedstawicieli w rzetelnych, demokratycznych wyborach do Sejmu i nie są w Sejmie RP przez ani jednego posła reprezentowani.
  4. Sejm i rząd wyłaniany ze złamaniem prawa i zasad demokracji nie jest władzą prawowitą i nie posiada demokratycznej legitymizacji do rządzenia krajem.
  5. Władza nieprawowita, pozbawiona demokratycznej legitymizacji nie jest godna szacunku i poważania. Taka władza winna być przez obywateli zwalczana, otaczana pogardą i izolowana, jak przystało na władzę każdego uzurpatora i okupanta.
demokratyczne zasady i wartości, prawa wyborcze

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s