Kodeks Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych – Wprowadzenie

EUROPEJSKA KOMISJA DLA DEMOKRACJI PRZEZ PRAWO
(KOMISJA WENECKA)

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI
W SPRAWACH WYBORCZYCH

WYTYCZNE
I RAPORT WYJAŚNIAJĄCY

Przyjęty przez Komisję Wenecką na 52 Sesji
(Wenecja, 18-19 październik, 2002)

Spis treści

WPROWADZENIE

WYTYCZNE DLA WYBORÓW przyjęte przez Komisję Wenecką na 51 Sesji Plenarnej (Wenecja, 5-6 lipiec, 2002)

RAPORT WYJAŚNIAJĄCY przyjęty przez Komisję Wenecką na 52 Sesji Plenarnej (Wenecja, 18-19 październik, 2002)

Uwagi ogólne

I. Zasady europejskiego dziedzictwa wyborczego

Wprowadzenie: zasady i ich prawne podstawy

1. Zasada powszechności wyborów

1.1. Reguła i wyjątki

1.2. Rejestry wyborców

1.3. Zgłaszanie kandydatów

2. Zasada równości wyborów

2.1. Równość prawa głosu

2.2. Równość siły głosu

2.3. Równość szans

2.4. Równość a mniejszości narodowe

2.5. Równość a parytet płci

3. Zasada wolności wyborów

3.1. Wolność wyborców w kształtowaniu swej woli

3.2. Wolność wyborców w wyrażaniu swej woli i zwalczanie oszustw wyborczych

3.2.1. Uwagi ogólne
3.2.2. Procedura głosowania
3.2.2.1. Głosowanie pocztą lub głosowanie przez pełnomocnika w określonych przypadkach
3.2.2.2. Głosowanie wojska
3.2.2.3. Mechaniczne i elektroniczne sposoby głosowania
3.2.2.4. Liczenie głosów
3.2.2.5. Przekazywanie wyników

4. Zasada tajności wyborów

5. Zasada bezpośredniości wyborów

6. Częstotliwość wyborów

II. Warunki wdrażania zasad

1. Respektowanie praw podstawowych

2. Poziomy regulacji i stabilność prawa wyborczego

3. Zabezpieczenia proceduralne

3.1. Organizacja wyborów przez neutralny organ

3.2. Obserwacja wyborów

3.3. Efektywny system odwoławczy

3.4. Organizacja i działanie lokali wyborczych

3.5. Finansowanie

3.6. Bezpieczeństwo

Wnioski

Wprowadzenie

W dniu 8 listopada 2001 roku Stały Komitet Zgromadzenia Parlamentarnego działający z upoważnienia Zgromadzenia przyjął Uchwałę 1264 (2001) zlecającą Komisji Weneckiej: 1

  1. powołać grupę roboczą składającą się z przedstawicieli Zgromadzenia Ogólnego, CLAIRE i ewentualnie innych organizacji z doświadczeniem w sprawie, z zadaniem systematycznego rozpatrywania zagadnień wyborczych,
  2. opracować kodeks praktyki w sprawach wyborczych, który miałby, między innymi, uwzględnić wytyczne ujęte w załączniku raportu wyjaśniającego, na którego podstawie podjęto tę uchwałę (doc. 9267), z założeniem, że kodeks będzie zawierał zasady obejmujące zarówno okres przed wyborami, same wybory, jak i okres bezpośrednio po wyborach,
  3. tak dalece, jak na to pozwolą środki, opracować wykaz zasad stanowiących podstawę europejskich systemów wyborczych oraz koordynować, standaryzować i rozwijać bieżące i planowane badania i czynności. W średniej perspektywie dane dotyczące wyborów w Europie winny być wprowadzone do bazy danych, przeanalizowane i rozpowszechniane przez wyspecjalizowaną jednostkę.

Przedstawione niżej wytyczne stanowią konkretną odpowiedź na trzy kwestie poruszone w uchwale. Zostały one przyjęte przez Radę Demokratycznych Wyborów – wspólną grupę roboczą powołaną przez uchwałę Zgromadzenia Parlamentarnego – na swym drugim posiedzeniu (3 lipca 2002), a następnie przez Komisję Wenecką na jej 51 Sesji (5-6 lipca 2002); oparto je na zasadach będących podstawą europejskiego dziedzictwa wyborczego; ostatecznie to one w pierwszym rzędzie stanowią jądro kodeksu dobrej praktyki w sprawach wyborczych.

Raport wyjaśniający precyzuje zasady ujęte wcześniej w wytycznych, definiując i objaśniając je, a gdzie trzeba, dodając zalecenia do poszczególnych punktów. Raport został przyjęty przez Radę Demokratycznych Wyborów na jej 3 posiedzeniu (16 października, 2002), a następnie przez Komisję Wenecką na jej 52. Sesji (18-19 październik, 2002).

Kodeks Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych został przyjęty przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy na jego Sesji 2003 – w części pierwszej – oraz przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy na jego Wiosennej Sesji 2003.

Zgodnie ze zleceniem zawartym w uchwale Zgromadzenia Parlamentarnego dokument ten oparto na wytycznych załączonych w memorandum wyjaśniającym do raportu, na którego podstawie podjęto uchwałę Zgromadzenia (Doc. 9267). Jest on również oparty na pracach Komisji Weneckiej w obszarze zagadnień wyborczych, które podsumowano w Dokumencie CDL (2002) 7.

1  Poz. 6; patrz Doc.9267 Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych; Sprawozdawca: Pan Clerfayt.


WYTYCZNE DLA WYBORÓW
Przyjęte przez Komisję Wenecką na
51 Sesji Plenarnej
(Wenecja, 5-6 lipiec 2002)
Link do wytycznych


RAPORT WYJAŚNIAJĄCY
przyjęty przez Komisję Wenecką na 52 Sesji
(Wenecja, 18-19 październik, 2002)
Link do raportu wyjaśniającego


Tytuł oryginału:

EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW
(VENICE COMMISSION)

CODE OF GOOD PRACTICE
IN ELECTORAL MATTERS

GUIDELINES
AND EXPLANATORY REPORT

Adopted by the Venice Commission
at its 52nd session (Venice, 18-19 October 2002)
CDL-AD (2002) 23 rev/ Strasbourg, 23 May 2003.

Tłumaczenie robocze sporządzone przez Krajowe Biuro Wyborcze

Transformacja z PDF do HTML oraz redakcja techniczna, bisnetus, Kwiecień, 2016

Tłumaczenie poprawione, bisnetus, Maj, 2016

Link do oryginału: www.venice.coe.int/…/CDL-AD(2002)023rev-e

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s