Wszystkie społeczności, czy to sieciowe, czy niesieciowe muszą stosować się do pewnych reguł, aby działać, osiągać swoje cele i trwać. Firma Mongoose Technology podjęła próbę skodyfikowania 12 takich zasad, które odnoszą się głównie do wspólnot sieciowych. Niniejszy wpis jest formą udokumentowania swego rodzaju ciekawostki i zawiera swobodne i uogólnione tłumaczenie 12 zasad kooperacji na język polski. W dwóch przypadkach zasady zostały znacznie zreinterpretowane (Expression – wyrazistość & Exchange – współdzielenie zasobów).

12 reguł kooperacji należy rozumieć hierarchicznie, to znaczy, że naczelnej regule „cel” podporządkowane są  pozostałe 11 zasady.

Reklamy

Prawo teoretycznie obowiązujące w Polsce:

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) – Złożone do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r.

wpim_arg_Deklaracja Praw Człowieka Artykuł 25 1600px

demokratyczne zasady i wartości, prawa wyborcze