Wszystkie społeczności, czy to sieciowe, czy niesieciowe muszą stosować się do pewnych reguł, aby działać, osiągać swoje cele i trwać. Firma Mongoose Technology podjęła próbę skodyfikowania 12 takich zasad, które odnoszą się głównie do wspólnot sieciowych. Niniejszy wpis jest formą udokumentowania swego rodzaju ciekawostki i zawiera swobodne i uogólnione tłumaczenie 12 zasad kooperacji na język polski. W dwóch przypadkach zasady zostały znacznie zreinterpretowane (Expression – wyrazistość & Exchange – współdzielenie zasobów).

12 reguł kooperacji należy rozumieć hierarchicznie, to znaczy, że naczelnej regule „cel” podporządkowane są  pozostałe 11 zasady.

Reklamy
Kilka wybranych porównań wyborów w Polsce i Wielkiej Brytanii

Parę miesięcy przed wyborami do Sejmu odbyło się ogólnokrajowe Referendum m.in. w sprawie JOW, w którym propaganda III RP w sposób bezpardonowy atakowała ideę systemu większościowego zarzucając mu brak reprezentatywności i proporcjonalności. Poniższe uwagi nie mają na celu wznawiania dyskusji na temat systemów wyborczych, lecz wskazują na kilka wybranych parametrów dotyczących tegorocznych wyborów do Sejmu w Polsce oraz ubiegłorocznych wyborów do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii (klasyczny system JOW) Partia Konserwatywna otrzymała w wyborach 11,334,576 głosów na 46,420,413 uprawnionych do głosowania przy 66% frekwencji wyborczej.
Oznacza to, że zwycięska partia otrzymała:

Demokracja w innych krajach, Demokracja w Polsce