Artykuł 25 — Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

„Prawo uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi,
prawo wybierania i kandydowania w rzetelnych wyborach oraz
prawo równego dostępu do służby publicznej″

wpim_arg_Deklaracja Praw Człowieka Artykuł 25 1600px

Artykuł 25  Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych jest kamieniem węgielnym ustroju demokratycznego. Nie jest to jedyny warunek funkcjonowania demokracji, ale jest to warunek absolutnie centralny i fundamentalny, bez którego spełnienia nie ma mowy o rzeczywistej demokracji oraz rozwijaniu się naturalnych procesów demokratycznych.

Artykuł 25 leży u podstaw dziedzictwa ustrojowego i dziedzictwa wyborczego Europy oraz całego Świata Zachodniego. Opierają się na nim inne systemy prawa międzynarodowego. Jest on centralną wartością, z której wyrósł Kodeks Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych — zbiór norm podstawowych dla przeprowadzenia prawdziwie demokratycznych wyborów — sporządzony przez Komisję Wenecką na zlecenie Rady Europy.

Każdy system demokratyczny winien być oceniany w pierwszej linii według tego, w jakim stopniu czyni zadość zasadom i wartościom zawartym w Artykule 25. Należą do nich:

  • wolność każdego obywatela do współuczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi,
  • wolność każdego obywatela do wybierania swoich przedstawicieli oraz kandydowania w rzetelnych demokratycznych wyborach,
  • wolność i równość szans każdego obywatela w dostępie do stanowisk w służbie publicznej.

Wszystkie te wolności są prawami osobistymi i mogą być realizowane zarówno indywidualnie, jak również za pośrednictwem organizacji i stowarzyszeń politycznych.

Komentarz Ogólny Nr 25  Komitetu Praw Człowieka ONZ

Komitet Praw Człowieka ONZ wydał w Sierpniu, 1996 Komentarz Ogólny do Artykułu 25 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który w 27 punktach prezentuje wykładnię praw i wartości chronionych przez artykuł 25.


Przypisy

  1. Tłumaczenie Komentarza Ogólnego do Artykułu 25 na język polski według Polskiego Rocznika Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, PDF, Strony 2-9. Tłumaczenie to było tekstem wyjściowym dla tłumaczenia autorskiego: Strona źródłowa,   Kopia lokalna
  2. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Pakt ten jest obowiązującym w Polsce aktem prawa międzynarodowego opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 1977 r. nr 38, poz. 167.

Artykuł 25 w wersji tekstowej

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) – Złożone do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r.

Artykuł 25
Każdy obywatel ma prawo i możliwości, bez żadnej dyskryminacji, o której mowa w artykule 2, i bez nieuzasadnionych ograniczeń:

a) uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli;

b) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w rzetelnych wyborach, przeprowadzanych okresowo, opartych na głosowaniu powszechnym, równym i tajnym, gwarantujących wyborcom swobodne wyrażenie woli;

c) dostępu do służby publicznej w swoim kraju na ogólnych zasadach równości.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s