Dla jakiej partii poszedłbym na wybory?

Demokracja w Polsce, Udział w wyborach

Obywatele bezpartyjni w Polsce są pozbawieni możliwości udziału w wyborach do Sejmu, bowiem ordynacja wyborcza uniemożliwia zgłaszanie kandydatów niezależnych oraz wyklucza wybieralność lokalnych list kandydatów. Dlatego jako bezpartyjny bojkotuję wybory do Sejmu. Nie chcę brać udziału w wyborczej farsie będącej kontynuacją „centralizmu demokratycznego” z czasów PRL-u. „Centralizm demokratyczny” był wówczas i jest dzisiaj systemem, który gwarantuje monopol na wybieralność do parlamentu scentralizowanym nomenklaturom partyjnym, a to stanowi pogwałcenie podstawowych praw konstytucyjnych obywateli i zasad demokratycznych wyborów .

Moja postawa spotyka się często z krytyką, a najczęściej stawianymi zarzutami są twierdzenia w rodzaju: „nie wypełniasz obywatelskiego obowiązku”, „to nie obywatel jest podmiotem demokracji, to partie są jej podmiotem i podstawą”, „nieobecni nie mają racji i tracą prawo do krytyki”, „nie głosując, i tak głosujesz, i to na najgorszych – wrogów naszych, demokracji i Polski”. I tak dalej.

Reklamy

Propozycja zmian ustroju partii politycznych w Polsce – Wprowadzenie

Demokracja w Polsce, partie polityczne, Prawo

Wprowadzenie

Działalność partii politycznych jest jednym z decydujących czynników wpływających na funkcjonowanie demokracji. Konstytucja RP w artykule 11 reguluje działalność partii politycznych następująco:

§ 11.1 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

§ 11.2 Finansowanie partii politycznych jest jawne.

Porównanie ustroju partii politycznych w Polsce i w Niemczech

Demokracja w innych krajach, Demokracja w Polsce, demokratyczne zasady i wartości

Działalność partii politycznych jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na prawidłowe funkcjonowanie demokracji. W opinii wielu polskich obywateli, w tym mojej, sposób działania polskich partii politycznych jest wielce niezadowalający.

Funkcjonowanie partii i systemów politycznych jest tematem niedostatecznie poruszanym w polskiej debacie publicznej. Opinia publiczna nie posiada podstawowej wiedzy o modelach i zasadach działania partii politycznych, o kryteriach jakościowych pozwalających na ich rzetelną ocenę oraz o roli, prawach i obowiązkach organizacji politycznych w systemach demokratycznych.

W niniejszym artykule przedstawiam szczególny przypadek regulacji prawnych dotyczących ustroju partii politycznych w Niemczech zestawiając go z analogicznymi rozwiązaniami w Polsce.

Jak zostać parlamentarzystą Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii

Demokracja w innych krajach

idea-zarowka-waskaW związku z debatą publiczną na temat systemów wyborczych warto przyjrzeć się bliżej praktykom i wzorcom postępowania w innych, bardziej dojrzałych demokracjach. Celem tych obserwacji jest uzupełnianie luk w wiedzy obywatelskiej oraz przeciwdziałanie fałszywym stereotypom, które w znaczący sposób obciążają i obniżają poziom prowadzonej debaty publicznej.

Niniejszy artykuł opisuje procedurę rekrutacji kandydatów na parlamentarzystów w brytyjskiej Partii Konserwatywnej w oparciu o informacje zawarte w broszurze „Jak zostać parlamentarzystą z ramienia Partii Konserwatywnej” dostępne w sieci w zasobie Guide To Becoming a Conservative MP [PDF]

Analogiczne procedury są stosowane przez inne brytyjskie partie polityczne, co wskazuje na wykształcenie się unormowanego modelu rekrutacji kadr partyjnych będącego częścią kanonu kultury politycznej wyrosłej w systemie opartym na jednomandatowych okręgach wyborczych.