Reguła JOW Ruchu JOW

Kardynalne zasady wybierania posłów do Sejmu RP, postulowane przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW), utworzony przez śp. prof. Jerzego Przystawę.

Wytyczne dla ducha i litery prawa wyborczego, regulującego tryb wyborów sejmowych. 

Redakcja , aktualizacja z 15 czerwca 2015. Treść pochodzi ze strony Zasady wybierania posłow do Sejmu RP postulowane przez ruch JOW. Rozwinięcie graficzne przez autora strony.

JOW Regula Metal Rond fether R1

Reguła I: Równa dla wszystkich pełnoprawnych obywateli Polski pełna swoboda indywidualnego kandydowania na posła. Zasada równych i otwartych możliwości: równość kandydowania obejmuje cały proces wyborczy, w tym czas trwania kampanii wyborczej i jej finansowanie wyłącznie ze środków niepublicznych, z limitem wydatków równym dla kandydatów niezależnych i partyjnych).

 • W celu dokonania rejestracji, kandydujący stawia się osobiście w Okręgowej Komisji Wyborczej i składa pisemne poparcie co najmniej dziesięciu wyborców danego okręgu oraz dowód wpłaty kaucji, ze środków własnych kandydata, nie wyższej niż średnie miesięczne wynagrodzenie, zwracanej, jeśli kandydat uzyska minimum 5% ważnie oddanych głosów (taki sposób zgłaszania kandydatury respektuje gwarantowane polską Konstytucją prawo każdego obywatela do swobodnego ubiegania się o mandat posła, w przeciwieństwie do gwałcącej to prawo ordynacji partyjnych list wyborczych).
 • Na karcie do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej, a informację o ich partyjnej przynależności, umieszcza się przy nazwisku kandydata.

JOW Regula Metal Rond fether R2

Reguła II: Podział Polski na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych, dla wybrania takiej samej liczby posłów, zapisanej w Konstytucji.

Posła wybiera ok. 67 tys. wyborców. Małe okręgi wyrównują szanse wyborcze kandydatów, umożliwiają i niezależnym, i partyjnym bezpośredni kontakt z wyborcami, a wybranemu posłowi realną więź z nimi i wymuszają jego przed nimi odpowiedzialność. Jeden okręg, jeden poseł blisko wyborcy.

JOW Regula Metal Rond fether R3

Reguła III: Posłem zostaje zdobywca największej liczby głosów oddanych w jednej turze głosowania. Zasada pierwszy na mecie: Jedna tura chroni przed partyjnymi manipulacjami, nieodłącznymi przy wyborach dwuturowych, i mobilizuje wyborców do poparcia konkretnego kandydata. Przy remisie, decyduje losowanie; gdy jest tylko jeden kandydat, posłem zostaje bez głosowania, brak kandydatów, oznacza brak posła w danym okręgu.

JOW Regula Metal Rond fether R4

Reguła IV: Obywatelski i medialny nadzór głosowania w obwodach oraz publiczne liczenie głosów w okręgu:

 • Urny wyborcze o konstrukcji zabezpieczającej przed nieupoważnionym dostępem.
 • Przed rozpoczęciem głosowania obywatelski i medialny nadzór sprawdzenia urn wyborczych.
 • Ciągły nadzór głosowania, od jego rozpoczęcia, aż do dostarczenia urn zabezpieczonymi pojazdami do miejsca liczenia głosów w Okręgowej Komisji Wyborczej.
 • Publiczne liczenie głosów, z udziałem kandydatów, ich pełnomocników i członków komitetów wyborczych, prowadzi Okręgowa Komisja Wyborcza, której przewodniczy osoba lokalnego zaufania publicznego.
 • Wynik liczenia oddanych głosów Okręgowa Komisja Wyborcza ogłasza natychmiast po jego zakończeniu.

Podsumowanie

Ww. rozwiązania, wzorowane na brytyjskich, chronią uczciwość przeprowadzenia wyborów.

Pierwsze wybory wg zasad zebranych w Regule wyborczej JOW, nie wcześniej niż pół roku po urzędowym ogłoszeniu prawa wyborczego, uwzględniającego te zasady. W tym czasie następujące działania:

 1. Szeroka prezentacja niniejszych zasad i ich pożytków, w porównaniu z ordynacją partyjnych list wyborczych.
 2. Możliwość zawieranie porozumień; w okręgach, dla wyłaniania kandydatów wspólnych dla zbliżonych opcji politycznych oraz między okręgami, dla tworzenia ugrupowań politycznych o zasięgu regionalnym i krajowym.
 3. Możliwość prezentowanie się wyborcom przez kandydatów – kampania wyborcza w 460 JOW.

Odwołanie posła w czasie trwania kadencji jest możliwe, ale troska o stabilność sceny politycznej oraz doświadczenia korzystających z systemu JOW, skłaniają do skorzystania z następującego rozwiązania:

Poseł jest odwołany, gdy zweryfikowana liczba podpisów wyborców domagających się jego odwołania, zbieranych po roku od wyborów, przekracza liczbę głosów, jakimi został wybrany. Odwołany może kandydować ponownie.

Spełnienie wszystkich zasad Reguły wyborczej JOW w wyborach do Sejmu RP, warunkuje pełną wolność i uczciwość wybierania posłów, podejmujących działanie dla dobra wspólnego oraz rokuje następujące efekty:

 • Odpowiedzialność posłów przed ich wyborcami (w okręgach).
 • Partnerstwo władzy z obywatelami, upowszechniające wśród obywateli poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, niezbędne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
 • Pozytywna selekcja kadr sprawujących władzę i stabilny rząd służący narodowi.
 • W następstwie swobody kandydowania i podziału Polski na 460 JOW:
 • Decentralizacja życia politycznego, jego jawność i ożywienie, co sprzyja swobodnemu zawieraniu porozumień:
 1. wewnątrz okręgowych, wyłaniających kandydatów o największych szansach zdobycia mandatu, wspólnych dla zbliżonych opcji politycznych;
 2. międzyokręgowych, dla oddolnego tworzenia ugrupowań politycznych o zasięgu regionalnym i krajowym.
 • Zmiana charakteru partii politycznych – z wodzowskiego na obywatelski.
 • Utrudnienie dostępu do władzy dla ugrupowań skrajnych.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s