Wybory proporcjonalne w Wielkiej Brytanii

Demokracja w innych krajach

Wpis ten służy suchemu przedstawieniu istoty wyborów proporcjonalnych do Parlamentu Europejskiego z zastosowaniem metody D’Hondt’a obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii i Gibraltaru.

Szczególnie godne podkreślenia w rozwiązaniu brytyjskim są:

 • Możliwość aktywnego udziału w wyborach kandydatów niezależnych będąca praktyczną realizacją podstawowego w demokracji biernego prawa wyborczego przynależnemu każdemu obywatelowi
 • Elastyczność kształtowania partyjnych list kandydatów bez sztucznego wymuszania minimalnej liczby osób wystawianych na takiej liście
 • Prostota rozwiązania, a zwłaszcza prostota algorytmu przydzielania miejsc mandatowych według liczby uzyskanych głosów w systemie proporcjonalnym
 • Brak progu wyborczego w skali całego kraju

Wszystkie te wyróżniki w sposób zasadniczy odróżniają brytyjski system wyborczy od polskich rozwiązań stawiających absurdalne warunki zaporowe społeczeństwu obywatelskiemu, które w rezultacie całkowicie eliminują obywateli z aktywnego udziału w wyborach do organów przedstawicielskich oddając jednocześnie monopol na wyznaczanie kandydatów wąskiej i wyalienowanej społecznie kaście partyjno-medialnych nomenklatur działających wewnętrznie i zewnętrznie według reguł zamkniętych organizacji mafijnych, a nie jak w normalnych demokracjach według reguł otwartych obywatelskich i wewnętrznie demokratycznych partii politycznych.

System brytyjski przedstawiam poprzez przetłumaczenie z angielskiego na polski zasadniczych przepisów z European Parliamentary Elections Act 2002.

Ponieważ tłumaczenie jest amatorskie zamieszczam w przypisach również zapis oryginalny dla czytelników znających lepiej język angielski.

Ustawa o Wyborach do Parlamentu Europejskiego 2002

Ustęp 2 “System wyborczy w Wielkiej Brytanii” (fragment):
 1. […]
 2. […]
 3. System wyborczy musi spełniać następujące warunki.
 4. Głos może być oddany na zarejestrowaną partię polityczną lub indywidualnego kandydata umieszczonych na karcie do głosowania.
 5. Pierwsze miejsce mandatowe przydziela się partii lub indywidualnemu kandydatowi z największą liczbą otrzymanych głosów.
 6. Drugie I następne miejsca mandatowe przydziela się w ten sam sposób z tą jednakże różnicą, że liczbę głosów oddanych na partię, której przydzielono już jedno lub więcej miejsc mandatowych dzieli się przez liczbę przyznanych już miejsc plus jeden.
 7. Przydzielając drugie I każde następne miejsce mandatowe nie uwzględnia się głosów oddanych na:
  1. partię, której przydzielono już liczbę miejsc mandatowych równią liczbie kandydatów umieszczonych na partyjnej liście kandydatów, i
  2. Indywidualnego kandydata, któremu przydzielono już miejsce mandatowe.
 8. Miejsca mandatowe przyznane partii politycznej przypisuje się osobom umieszczonym na partyjnej liście kandydatów według kolejności umieszczenia ich na tej liście.
 9. W zastosowaniu artykułu (6) należy uwzględniać liczby ułamkowe.
 10. W niniejszej ustawie „zarejestrowana partia polityczna” oznacza partię zarejestrowaną według przepisów zawartych w Części 2 ustawy o Partiach Politycznych, Wyborach i Referendach z 2000 roku (c. 41).

Przypisy

[1] Ustawa o Wyborach do Parlamentu Europejskiego 2002 ⇒ European Parliamentary Elections Act 2002  

Section 2 “Voting system in Great Britain” (fragment):

 1. […]
 2. […]
 3. The system of election must comply with the following conditions.
 4. A vote may be cast for a registered party or an individual candidate named on the ballot paper.
 5. The first seat is to be allocated to the party or individual candidate with the greatest number of votes.
 6. The second and subsequent seats are to be allocated in the same way, except that the number of votes given to a party to which one or more seats have already been allocated are to be divided by the number of seats allocated plus one.
 7. In allocating the second or any subsequent seat there are to be disregarded any votes given to—
  1. a party to which there has already been allocated a number of seats equal to the number of names on the party’s list of candidates, and
  2. an individual candidate to whom a seat has already been allocated.
 8. Seats allocated to a party are to be filled by the persons named on the party’s list of candidates in the order in which they appear on that list.
 9. For the purposes of subsection (6) fractions are to be taken into account.
 10. In this section “registered party” means a party registered under Part 2 of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 (c. 41).

[2] Wikipedia – Informacja o wynikach ostatnich wyborów do PE w IK ⇒ European Parliament election, 2014 (United Kingdom)

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s